Với mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia “.vn”, ứng dụng rộng rãi các dịch vụ số gắn liền tên miền “.vn” như website, email… trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai chính sách ưu đãi đặc biệt trong chương trình Định danh số. Chương trình hướng đến hai nhóm chủ thể là các bạn trẻ 18 - 23 tuổi (Đặc biệt là sinh viên) và doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh. Để tìm hiểu thông tin chi tiết của chương trình phù hợp với nhu cầu và đối tượng, xin mời lựa chọn một trong hai liên kết dưới đây.